Paketering & montering

Montering & paketering är det största av våra affärsområden. Området är brett och rymmer det mesta inom syning, mekanisk montering och förpackning. Hos oss är inget uppdrag oviktigt eller för litet. Berätta vad du vill ha hjälp med så lovar vi återkomma med en lösning och ett kostnadsförslag.

Paketering

Paketering omfattar för oss de sista leden innan leverans till slutkund. Vi paketerar mekanik och livsmedelsprodukter i kartong eller andra förpackningar, ombesörjer kuvertering och etikettering och ser till att allt görs klart för slutleverans.

En stor och viktig del av verksamheten är också hantering av gratulationskort och reklammaterial.

Montering

Vi utför syning, del- och helmontage av mekaniska komponenter av de mest skiftande slag. Vi har också erfarenhet av manuell montering av enklare elektronik.

Kunderna finns inom industrin men också bland handels- och distributionsföretag som saknar egna resurser för praktisk hantering.

Intresserad av vad vi kan göra för dig?

Kontakta Petra Wändel!

Mob: 073-243 17 70
E-post: petra@legotjanst.com

 

Legoarbete